Dział Informacji Regionalnej gromadzi wydawnictwa zwarte, których stan wynosi ponad 700 woluminów, oraz opracowuje kartotekę regionalną, będącą uzupełnieniem informacji pełniejszej i bardziej kompletnej, na temat miasta i regionu. Ponadto w naszych zbiorach znajduje się kolekcja „Historia mówiona”, na którą składają cię cyfrowe zapisy wspomnień mieszkańców Jaworzna. Zbiory katalogowane za pomocą systemu bibliotecznego SOWA SQL. W kartotece zawarte są informacje i materiały, dotyczące różnych aspektów wiedzy o regionie. Obejmuje ona rys historyczny, legendy, zwyczaje i obrzędy, informacje o postaciach historycznych, o sylwetkach twórców, wydarzeniach kulturalnych i historycznych na przestrzeni lat, zagadnienia i informacje o działalności różnych instytucji, szkolnictwa, parafii. Zgromadzone materiały oraz dokumenty pozwalają bliżej poznać historię regionu, kulturę, tradycję, specyfikę zmian społecznych i politycznych.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Oferta działu.