Starej księgi czar

 

 

Realizację projektu dofinansowała Fundacja KGHM Polska Miedź

Szanowni Czytelnicy, z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie już drugi rok z rzędu otrzymała dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź, które w całości przeznaczone zostanie na realizację projektu pn. „Starej księgi czar”, polegającego na rewitalizacji najstarszego księgozbioru Biblioteki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, w Czytelni Naukowej i Czasopism, znajduje się Dział Książki Dawnej, który tworzą egzemplarze pochodzące z XIX i XX wieku. Publikacje cechuje różnorodna tematyka: jest wśród nich literatura piękna – dzieła Adama Mickiewicza (wydane przez Komitet Mickiewiczowski w Nowogródku), Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa czy Williama Szekspira, ale także: encyklopedie, leksykony, wydawnictwa z zakresu historii Polski i historii polskiej literatury, popularno-naukowe
i słowniki. Najstarsze egzemplarze książek dawnych pochodzą z XIX wieku.
Obecnie w Dziale znajduje się około 250 woluminów, z czego 36 to tzw. „druki młodsze” lub właśnie „książka dawna”, czyli wydawnictwa sprzed 1900 roku. Większość z nich jest zachowana w dobrym stanie – są zszyte, nadają się do użytkowania przez czytelników. Jest jednak grupa zbiorów, które wymagają gruntownej naprawy, by mogły jeszcze dłużej służyć zainteresowanym.

Renowacja zbiorów z Działu Książki Dawnej, w ramach realizacji bibliotecznego projektu, będzie obejmować dwa etapy: oczyszczenie książek, w specjalnie do tego celu stworzonej komorze fumigacyjnej oraz naprawę książek przez introligatora. Wiele z nich ma uszkodzenia mechaniczne, książki są zniszczone poprzez korzystanie z nich od kilkudziesięciu lat. Dezynfekcja starych druków i interwencja introligatora jest wskazana przede wszystkim ze względu na konieczność poprawy stanu książek, przedłużenia ich żywotności i możliwości udostępniania w Czytelni Naukowej, na zasadach zbliżonych do tych, które dotyczą tradycyjnego księgozbioru. Oczyszczenie i naprawa publikacji spowoduje również, że korzystanie z nich będzie dla odwiedzających Bibliotekę nie tylko bezpieczne (higieniczne), ale również komfortowe.

Zabytkowe książki stopniowo zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności:

- posłużyły za materiał na wystawę z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
i Dnia Bibliotekarza (maj 2017 r.),

- prezentowane były podczas wystaw: z okazji przypadającej 10.01.2018 r. 150. rocznicy śmierci Karola Szajnochy, z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (wystawa nosiła tytuł: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”) oraz na ekspozycji
pt. „Legislacja w II Rzeczpospolitej”,

- interesowała się nimi lokalna prasa: w „Głosie jaworznickim” (2/2017) pojawił się artykuł pt. Czar starej książki, a w „Pulsie Jaworzna” (29/2017) - Na ratunek starym książkom,

- stanowią one materiał do przeprowadzanych w Czytelni Naukowej lekcji bibliotecznych z młodzieżą z jaworznickich szkół,

- wybrane z nich zostały zdigitalizowane i zamieszczone na stronie www Biblioteki
(w zakładce „Oferta Działów” – „Czytelnia Naukowa i Czasopism”), gdzie dotychczas były przeglądane 159 razy. Kolejne cenne egzemplarze są digitalizowane na bieżąco.

To sprawia, że jednym z priorytetowych naszych zadań są starania o ochronę zbiorów tworzących Dział Książki Dawnej, stanowiących niezwykle cenne świadectwo dziedzictwa kulturalno-historycznego, o podwójnej wartości:

- merytoryczno-historycznej, wynikającej z zawartych w nich treści,

- artystyczno-zabytkowej, na którą składa się sposób ich wykonania, zdobnictwo.

Szczególną wagę przywiązujemy do najstarszych egzemplarzy (wydanych przed rokiem 1900), które mają dla nas największą wartość, co sprawia, że chcemy o nie zadbać w pierwszej kolejności. Część z nich została już poddana dezynfekcji i odkażaniu oraz naprawie introligatorskiej, w związku z realizacją projektu „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem”. Nasz księgozbiór ciągle się powiększa – coraz częściej dawne wydania książek są nam ofiarowywane przez czytelników.

Zakładamy, że w ramach realizacji projektu „Starej księgi czar” uda nam się zrewitalizować 7 egzemplarzy książek. Szczególnie zależy nam na odrestaurowaniu następujących pozycji:

- Szajnocha Karol: Jadwiga i Jagiełło, cz. 2, 1902 r. (potrzebne zszycie na grzbiecie),

- Pisma Adama Mickiewicza, t. 3, 1912 r. (potrzebne zszycie na grzbiecie),

- Biblia święta, 1897 r. (potrzebna nowa okładka i zszycie kartek),

- Mickiewicz Adam: Dzieła poetyckie, 1935 r. (potrzebna nowa okładka i zszycie kartek).

Odnowa woluminów pochodzących z Działu Książki Dawnej pozwoli pasjonatom historii naszego kraju oraz literatury na głębsze badanie interesujących zagadnień i spojrzenie na poszczególne problemy w sposób holistyczny.

Księgozbiór książek dawnych ma szansę się powiększać. Zachęcamy Was, Szanowni Czytelnicy, do przekazywania Bibliotece swoich egzemplarzy książek wydanych przed 1939 rokiem.

Składamy serdeczne podziękowanie Fundacji KGHM Polska Miedź za finansowe wsparcie projektu.

  baner