Agenda 2030

 

 Agenda

 

W 2015 roku społeczność międzynarodowa przyjęła nowy plan rozwoju świata do 2030 roku o nazwie Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywy powstające w ramach projektu mają na celu budowanie lepszego świata zarówno dla człowieka, jak i przyrody. Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań do zrealizowania. Mają one przyczynić się do poprawy sytuacji na świecie, w myśl zasady: zostawmy świat lepszym, niż go zastaliśmy. Inicjatywy Agendy 2030 podejmowane są w pięciu obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo.
Biorąc pod uwagę jak ważne są cele zawarte w Agendzie 2030 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie postanowiła w 2017 roku, że weźmie udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu przeprowadzone zostały akcje na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia ludzi oraz inicjatywy promujące ochronę środowiska naturalnego. Poza tym biblioteka realizuje założenia Agendy w następujących kryteriach: 
    • zapewnia publiczny dostęp do informacji oraz zasobów, które dają ludziom możliwość poprawy życia;
    • udostępnia bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań dla wszystkich grup społecznych oraz otwarte dla wszystkich przestrzenie, gdzie koszty nie stanowią bariery w dostępie do nowej wiedzy i umiejętności; 
    • oferuje dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybkiego Internetu;
    • zapewnia dostęp do informacji i szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego;
    • oferuje otwarty dostęp do informacji o profilaktyce zdrowotnej, pomagających dbać o zdrowie jednostkom i rodzinom;
    • zapewnia szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją;
    • oferuje dostęp do materiałów oraz szkoleń, które mają podnieść poziom świadomości na temat skutków, adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami;
    • zapewnia dostęp do informacji i badań naukowych dla studentów i naukowców;
    • udostępnia materiały i informacje o społeczeństwie obywatelskim, parlamencie i innych instytucjach publicznych;
    • zapewnia dostęp do dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń;
    • udostępniania integracyjną, neutralną politycznie przestrzeń dla ludzi chcących się spotkać i działać, również grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym i starszym;
    • tworzy identyfikację wizualną z wykorzystaniem ikon agendy w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych.
Wdrażanie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

 

Więcej informacji o Agendzie 2030: