"Podaruj wiersz" - ogólnopolska akcja społeczna

Szanowni Państwo,
 
Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału wogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz", której tegoroczna edycja trwać będzie od 29 maja do 1 października.
Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją inicjatywy.
 

Akcja „Podaruj wiersz" ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. 

 
Wolontariuszy biorących udział w akcji „Podaruj wiersz" zachęcamy do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania go komuś, dla kogo to może być ważne.
 
Działania, do których zapraszamy, sprowadzają się do czterech kroków:
 
 
1. sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece),
 
2. wybranie jednego z nich,
 
3. odręczne przepisanie wybranego wiersza,
 
4. podarowanie go komuś.
  
Do tego celu przygotowana została specjalna karta papeterii „Podaruj wiersz" (z rysunkami Herberta).