Ogłoszenie o zamiarze połączenia filii

Rada Miejska w Jaworznie ogłasza zamiar połączenia filii Góra Piasku z filią Szczakowa i filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.Uchwała Nr XVII/233/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2020 r.