Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego kiosku nr 1 oraz wykaz wolnych lokali użytkowych