Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Po raz dziewiętnasty w dniach od 14 do 16 maja br. władzę w naszym mieście przejmą niepełnosprawni. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Dni Godności, wydarzenia którego organizatorem jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Materla, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole Miejskie nr 14. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki. Program obchodów obejmuje szereg atrakcji, które zaplanowano na jaworznickim Rynku oraz w Ośrodku GEOsfera. Serdecznie zapraszamy również do bibliotecznej Galerii ExLibris, w której prezentować będziemy prace plastyczne osób niepełnosprawnych w ramach przeglądu „Zrozumieć innych to takie proste” oraz artysty Pawła Garncorza.

 

Paweł Garncorz

Będąc osobą niepełnosprawną intelektualnie, odkrył swoje zdolności artystyczne podczas zajęć terapii zajęciowej w pracowni art. plastyka Piotra Zatorskiego, mieszczącej się w katowickim Warsztacie Terapii Zajęciowej UNIKAT. Tam właśnie szlifował swój talent rysując kredkami lub wykonując grafiki ilustrujące otaczający go zindustrializowany świat, pełen ważnych detali i szczegółów. Tematyka prac od początku była wypadkową jego zainteresowań turystyczno – poznawczych oraz encyklopedycznej wiedzy w wybranych dziedzinach. Zainicjowane przez Piotra Zatorskiego działania promocyjne, wsparcie wielu życzliwych osób oraz instytucji przyczyniły się do rozpropagowania tej ciekawej twórczości w regionie oraz kraju. Sukcesy w wielu konkursach, docenienie przez specjalistów w prestiżowych konkursów takich jak „Nikifory” warszawskiej fundacji Wspólna Droga czy konkursu im. Ociepki w Bydgoszczy, potwierdziły wysoki poziom tej sztuki. Wystawiały go tak szacowne instytucje jak Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Katowicka Galeria Szyb Wilson, która do dzisiaj jest w posiadaniu największej kolekcji rysunków artysty. Obecnie, Paweł jest uznanym w skali kraju przedstawicielem młodego pokolenia twórców tzw. sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej i samorodnej czego dowodem jest coroczny udział w największym w Polsce festiwalu tego typu sztuki czyli Art Naif Festiwal, który ma miejsce w katowickiej Galerii Szyb Wilson.

W miarę możliwości, te ciekawe rysunki prezentowane są przy okazji różnych imprez organizowanych min. przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, z którego studentami Paweł ma osobisty kontakt podczas autoprezentacji. Bogaty dorobek artystyczny tego młodego artysty znajduje uznanie wśród kolekcjonerów takich jak Andrzeja Kwasiborskiego z Płocka czy Johanna i Moniki Brosów z Katowic. Wiele rysunków weszło również do zbiorów Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rysunek przedstawiający orkiestrę górniczą na katowickim Nikiszowcu wszedł w skład stałej ekspozycji Muzeum obok prac takich artystów z tzw. Grupy Janowskiej jak Erwin Sówka, Paweł Wróbel czy współczesny grafik Jan Nowak.

Aktualnie Paweł Garncorz tworzy niemal wyłącznie w technice rysunku barwnego gdzie przewodnim motywem jest architektura miejska, obiekty zabytkowe które rysowane są z niemal architektoniczną dbałością o szczegół i kompozycję.

Do dzisiaj promotorem, organizatorem wystaw, osobą wspierającą oraz opiekunem artystycznym Pawła Garncorza jest Piotr Zatorski.

Piotr Zatorski

Artysta plastyk, absolwent Wydziału Grafiki ASP we Wrocławiu. Udział w wielu plenerach, wystawach krajowych i międzynarodowych. twórczość w dziedzinie ilustracji, grafiki i malarstwa. Zawodowo przez wiele lat pracował jako terapeuta zajęciowy w założonym i prowadzonym według artystycznej koncepcji Warsztacie Terapii Zajęciowej Unikat w Katowicach, gdzie pełnił społecznie obowiązki prezesa zarządu Stowarzyszenia Wspierania Twórczości Osób niepełnosprawnych Unikat.

Arteterapeuta, obecnie wykonuje zawód nauczyciela w Zespole szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

Z zamiłowania teoretyk i praktyk metod terapii zajęciowej z elementami ateterapii w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Entuzjasta i promotor twórczości osób niepełnosprawnych.


E-mail
0
0
0
s2sdefault