75. rocznica bitwy o Monte Cassino - wystawa

75. rocznica bitwy o Monte Cassino - wystawa

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza na wystawę zatytułowaną „75. rocznica bitwy o Monte Cassino”. Ekspozycja ilustruje chronologiczny przebieg, trwających od 17 stycznia do 19 maja 1944 roku, walk pomiędzy wojskami alianckimi a siłami niemieckimi, w rejonie dolin rzek Rapido i Liri. Szczególną uwagę poświęcono 2. Korpusowi Polskiemu, pod dowództwem generała Władysława Alberta Andersa i Brygadzie Strzelców Karpackich – w tym sylwetkom żołnierzy rodem z Jaworzna: Władysława Barana (1910-1944), Józefa Czopika (1915-1982), Jana Głodka (1903-1991), Franciszka Koziarza (1910-1984), Kazimierza Michalika (1914-1977) oraz Józefa Siemka (1915-1944).

Wystawę można obejrzeć od 13 do 27 maja 2019 roku w Bibliotece Głównej.

0
0
0
s2sdefault

Poezja wiosenna

Poezja wiosenna

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza, 21 maja br. o godz. 17.00, na spotkanie z Panią Józefą Genowefą Głowacz, twórczynią rękodzieła, autorką wierszy oraz tekstów piosenek ludowych. Bohaterka wieczoru śpiewa w zespole Jelenianki, a także należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Podczas wydarzenia zaprezentuje nam swoją wiosenną poezję.

0
0
0
s2sdefault

ABC Strefy Rodzica

ABC Strefy Rodzica

Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP w Jaworznie zaprasza 22 maja o godz. 16.00 na profilaktyczne spotkanie z cyklu bibliotecznego „ABC Strefy Rodzica”. Temat „Choroby odkleszczowe - objawy, metody, zapobieganie?” zaprezentuje zainteresowanym Magdalena Gut – kierownik sekcji Epidemiologii Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłoszenie przybycia.

Zapraszamy do kontaktu: osobistego w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub telefonicznego 32/751 91 92 wew. 2 220.

0
0
0
s2sdefault

Sztuka ruchu realizująca zasady równowagi w naturze

 

Sztuka ruchu realizująca zasady równowagi w naturze

Zapraszamy na kolejne zajęcia z bibliotecznego cyklu pn. „Sztuka ruchu realizująca zasady równowagi w naturze”. Majowe spotkania poświęcone zostaną kontynuacji tematu „13 podstawowych pozycji”. Część V odbędzie się 28 maja o godz. 17.00. Natomiast część VI zaplanowana została na 31 maja. O harmonię duchowo-fizyczną uczestników zadba dr hab. Jakub Byrczek.

0
0
0
s2sdefault

Chrześcijanie w starożytności

 

Chrześcijanie w starożytności. Widowiska

Widowiska - zdarzenia rozgrywające się przed zgromadzoną publicznością, miały w minionych wiekach ogromne znaczenie kulturotwórcze i społeczne. Niezależnie od form i charakteru zbiorowych wydarzeń, czy były to spektakle teatralne, występy cyrkowe, walki gladiatorów, rozgrywki sportowe czy też obrzędy związane z ówczesnymi praktykami religijnymi lub triumfalnymi pokazami władzy po zwycięskich starciach z wrogami, przyciągały rzesze spragnionych rozrywki widzów. Co pozostało z tamtych zwyczajów? Czy nasza mentalność różni się od sposobu myślenia starożytnych przodków? Jak teraz kreowane i zaspokajane są zbiorowe potrzeby oraz oczekiwania?

Zapraszamy na kolejny wykład ks. dr. Lucjana Bielasa, który odbędzie się 22 maja o godz. 17.00, w Audytorium Biblioteki Głównej.

0
0
0
s2sdefault

AKCJA – RENOWACJA

AKCJA – RENOWACJA

Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w wielkie przedsięwzięcie, jakim jest renowacja najstarszych i zarazem najcenniejszych zbiorów naszej Książnicy.

Od 2017 r. realizujemy projekty mające na celu rewitalizację publikacji, tworzących Dział Książki Dawnej, znajdujący się w Czytelni Naukowej i Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Pierwsze dwa zadania dotyczyły odnowienia polskich druków z XIX i XX w. Podejmując te wyzwania, kierowaliśmy się założeniem, że nie można kreować teraźniejszości, ani projektować wizji przyszłości, bez spojrzenia na dorobek kulturalny przodków.

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy w darze od Czytelników sześć publikacji z XVII-XIX w. Najstarszy starodruk „Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwey wiecznośći, Iezvsowi Krolowi Niebieskiemv i Maryi Krolowey Niebieskiey…” powstał w 1697 r. w drukarni I.K.M. Kollegium Societatis Jesu w Kaliszu. Drugi zabytek piśmienny pt. „Odrobiny z stołu królewskiego królowy nieba y ziemi nayświętszey Bogarodzicy panny Maryi, historyą, łaskami y cudami obrazu częstochowskiego na Jasney Górze od S. Łukasza, na cyprysowym stole iey malowanego…” , pochodzi z 1720 lub 1757 r. Kolejne wydawnictwa datujemy na początek XIX i XX wieku. Darowizna starodruków i książek zabytkowych w ogromnym stopniu determinuje kolejne nasze starania w zakresie rozszerzenia programu odnowy zbiorów.

0
0
0
s2sdefault
 
© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.