Trwa modernizacja strony 

Zapraszamy wkrótce

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w JaworznieZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że: 
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej jest Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jaworznie, Rynek Główny 17. 
Monitoring  wizyjny stosowany jest  w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach, w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego. 
Biblioteka prowadzi monitoring wizyjny na podstawie przepisów:
- art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Podstawą legalizującą przetwarzanie danych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej. 
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie. 
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 8 dni od momentu ich nagrania, chyba że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: 
Inspektor Ochrony Danych e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 032 751 91 92 wew 2 221

 

"Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie" jest dostępny w dziale "Regulaminy".

Stopka

© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

Cennik usług korzystania z powierzchni reklamowych oraz rozmieszczania materiałów reklamowych

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz (.pdf)

Regulamin (.pdf)

Umowa barterowa (.pdf)

Umowa reklama (.pdf)

Zarządzenie (.pdf)

 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia 13/2013 (.pdf)

 

1. Broszury reklamowe, ulotki reklamowe, gazetki reklamowe

broszury reklamowe

10 zł/tydzień/100 szt

ulotki reklamowe

20 zł/tydzień/200 szt.

gazetki reklamowe

30 zł/tydzień/50 szt

 

2. Stoiska promocyjne (obejmuje wynajem powierzchni ok 3 m 2 Obsługa max 2 osoby)

1 dzień (w godzinach otwarcia biblioteki)

50 zł/stoisko

 

3. Plakaty

- format do A4

10 zł/tydzień/1 szt.

- format A4-A3

15 zł/tydzień/1 szt.

- format A3-A2

20 zł/tydzień/1 szt.

- format A2-A1

25 zł/tydzień/1 szt.

- format A1-A0

30 zł/tydzień/1 szt.

 

4. Billboardy

- format do 1mx2m

25 zł/tydzień/1 szt.

- format do 2mx2,5m

35 zł/tydzień/1 szt.

 

5. Stendery

- format do100cmx140 cm

50 zł/tydzień/1 szt.

 

6. Rollupy

- format do 1mx2m

25 zł/tydzień/1 szt.

- format do 2mx2,5m

35 zł/tydzień/1 szt.

 

7. Istnieje możliwość negocjacji cen. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor MBP Jaworzno.

 

8. W przypadku innej formy reklamy nie ujętej w cenniku, decyzje co do typu i ceny podejmuje Dyrektor MBP.

 

 

Podane ceny są cenami brutto.

 

Pracownicy / Działy

 

Kontakt

Imię, nazwisko - stanowisko

 Dyrektor

 (32) 751-91-92 wew. 2 211

 Monika Rejdych - Dyrektor

 

 Zastępca Dyrektora

 (32) 751-91-92 wew. 2 211

 Monika Ryter - Zastępca Dyrektora

 Sekretariat

 (32) 751-91-92 wew. 2 211

 Ewa Grabowska-Koziarz

 Dział Instrukcyjno - Metodyczny

 (32) 751-91-92 wew. 2 230

 Aleksandra Bzowska - Instruktor Metodyczny

 Anna Ptaszkiewicz-Godzina - Instruktor Metodyczny

 Dział Finansowo - Księgowy

 (32) 751-91-92 wew. 2 221

 Anna Januszewska-Duda - Główna Księgowa

 

 Dział Organizacyjno - kadrowy

 (32) 751-91-92 wew. 2 232

 Jagoda Jurecka - Kierownik

 

 Dział Administracyjno - Gospodarczy

 (32) 751-91-92 wew. 2 210

 Agnieszka Dłużniak  - Kierownik

 

Dział Informatyczno - Techniczny

 (32) 751-91-92 wew. 2 213

 Radosław Sobala - p.o. Kierownik

 

 Dział Gromadzenia Opracowania i Kontroli Zbiorów

 (32) 751-91-92 wew. 2 217

 Mariola Nogaj - Kierownik

 

 Wypożyczalnia dla Dorosłych

 (32) 751-91-92 wew. 2 218

 Wirginia Macek - p.o. Kierownik

 

 Czytelnia Naukowa i Czasopism

 (32) 751-91-92 wew. 2 223

 Małgorzata Hezner - Kierownik

 

 Dział Multimedialny

 (32) 751-91-92 wew. 2 227

 Anna Moskal - Kierownik

 Dział Informacji Regionalnej

 (32) 751-91-92 wew. 2 228

 Tatiana Swiridowa - Kierownik

 Oddział dla Dzieci i Młodzieży

 (32) 751-91-92 wew. 2 220

 Marta Chmielowska - p.o. Kierownik

 Filia Bory

 (32) 751-91-92 wew 3 310

 Teresa Chowaniec - Kierownik

 Filia Byczyna

 (32) 751-91-92 wew 3 311

 (32) 614-15-87

 Agnieszka Kozub - Kierownik 

 

 Filia Ciężkowice

 (32) 751-91-92 wew 3 312

 Anna Serwatka - Kierownik

 

 Filia Dąbrowa

 (32) 751-91-92 wew 3 313

 Agnieszka Mazgaj - Kierownik

 

 Filia Długoszyn

 (32) 751-91-92 wew. 3 314

 Małgorzata Ślusarczyk - Kierownik

 

 Filia Gigant

 (32) 751-91-92 wew 3 315

 Barbara Siedlińska - Kierownik

 

 Filia Góra Piasku

 (32) 751-91-92 wew 3 316

 Beata Noszczyńska - Kierownik

 

 Filia Jeleń

 (32) 751-91-92 wew 3 317

 Jadwiga Gierałt - Kierownik

 

 Filia Jeziorki

 (32) 751-91-92 wew 3 318

 Anna Sobula - Kierownik

 

 Filia Os. Stałe

 (32) 751-91-92 wew 3 319

 (32) 615-54-12

 Anita Byrczek - Kierownik
 Maria Brożek - Kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

 Filia Podłęże I

 (32) 751-91-92 wew 3 320

 (32) 616-52-47

 Halina Rechul - Kierownik

 

 Filia Podłęże II

 (32) 751-91-92 wew 3 321

 Ksenia Chorąży - Kierownik

 

 Filia Podwale

 (32) 751-91-92 wew 3 322

 (32) 616-26-14

 Hanna Kuciel - Kierownik

 

 Filia Stara Huta

 (32) 751-91-92 wew 3 323

 Teresa Chowaniec - Kierownik

 

 Filia Szczakowa

 (32) 751-91-92 wew 3 324

 Anna Borkowska - Kierownik

 

 Filia Szpital

 (32) 751-91-92 wew 3 325

 (32) 317-45-11

 Aneta Łyp - Kierownik

 
© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.