Cennik usług w zakresie filmowania, fotografowania pomieszczeń bibliotecznych

 

Cena nagrań filmowych pomieszczeń Biblioteki dla celów komercyjnych:

Rodzaj pomieszczenia

Opcja standardowa za dzień zdjęciowy

Każde z pomieszczeń w gmachu Biblioteki

200,00

Jedno wybrane pomieszczenie

50,00

 

Cena fotografowania pomieszczeń Biblioteki dla celów komercyjnych:

Rodzaj pomieszczenia

Opcja standardowa za dzień zdjęciowy

Każde z pomieszczeń w gmachu Biblioteki

100,00

Jedno wybrane pomieszczenie

25,00

 

Informacje dodatkowe:

- Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dla celów informacyjnych lub promujących działalność i usługi statutowe Biblioteki, a także promujących miasto Jaworzno - jest bezpłatne.

- Osoby zainteresowane filmowaniem/fotografowaniem pomieszczeń, prosimy o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel. : 32/ 751 91 92 w. 10 lub 21

- Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT

- Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.