Regulamin - Urodziny z Książką

REGULAMIN
WARSZTATÓW EDUKACYJNO-ROZRYWKOWYCH
„URODZINY Z KSIĄŻKĄ”


1. Organizatorem warsztatów edukacyjno – rozrywkowych pt. „Urodziny z Książką” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy Rynku Głównym 17.

2. Przyjęcia organizowane są dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

3. Osoby zainteresowane zobowiązane są do zarezerwowania terminu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

4. Zabawa odbywać się będzie w uzgodnionym dniu od godz. 16.00 do 18.30.

5. Warunkiem rezerwacji terminu urodzin jest wypełnienie formularza zlecenia i wpłacenie zaliczki w wysokości 34 zł, celem zakupu niezbędnych materiałów do organizacji imprezy. Zaliczkę należy wpłacić gotówką do kasy w Reprografii. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są złożyć pisemne poświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

6. W przypadku wycofania się z organizacji imprezy zaliczka nie jest zwracana.

7. Pozostałą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem zabawy urodzinowej.

8. Opłata za organizację urodzin zależna jest od liczby uczestników.

9. W przypadku, gdy faktyczna liczba osób jest większa niż podana w formularzu opłata wzrasta, a Informacja o tym powinna być zgłoszona najpóźniej dzień przez rozpoczęciem imprezy.

10. Rodzice/opiekunowie dzieci biorących udział w zabawie, powinni w trakcie trwania całej imprezy, znajdować się na terenie Biblioteki.

11. Biblioteka organizuje rozrywkę w Pokoju Zabaw Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. W ramach spotkania proponujemy również projekcję wybranego przez uczestników filmu, pochodzącego ze zbiorów jaworznickiej Książnicy. Biblioteka udostępni odpowiednie pomieszczenie na projekcję w zależności od liczby uczestników oraz dostępności sal w danym dniu.

12. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie nie organizuje poczęstunku dla solenizanta i gości. Przygotowanie przyjęcia, od strony gastronomicznej, można powierzyć działającej na terenie Biblioteki kawiarence – BiblioteCafe. W takim przypadku konsumpcja odbywa się wyłącznie przy stolikach kawiarenki. W sytuacji korzystania w tym zakresie z usług innych firm, pracownicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży wskazują miejsce poczęstunku, które nie będzie utrudniało działalności bieżącej BiblioteCafe.

13. W trakcie trwania poczęstunku, rodzice/opiekunowie zobowiązani są sprawować nadzór nad dziećmi, biorąc za nie pełną odpowiedzialność. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.

14. Koszt Urodzin z Książką stanowi rekompensatę kosztów organizacyjnych.

15. Do Pokoju Zabaw i salek kinowych dzieci nie mogą wchodzić w okryciach wierzchnich, wnosić toreb, plecaków, reklamówek ani żadnych wartościowych przedmiotów.

16. Na terenie Biblioteki obowiązują ogólne zasady przyjęte Regulamin korzystania z Czytelni Multimedialnej i Internetu oraz Regulamin udostępniania zbiorów.

 


Drukuj   E-mail