Regulamin Legimi

1. Bezpłatny dostęp do Legimi przeznaczony jest dla osób posiadających ważną kartę czytelniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

2. Kod dostępu wydawany jest wyłącznie osobie, która ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki (nie zalega z terminem zwrotu książek, nie posiada nieopłaconych kar).

3. Kod uprawniający do korzystania z serwisu można odebrać w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Dziale Multimedialnym Biblioteki Głównej, za okazaniem karty bibliotecznej. Biblioteka nie wydaje kodów drogą mailową ani telefoniczną.

4. Liczba kodów jest ograniczona.

5. Aktywacja konta następuje po rejestracji i wpisaniu otrzymanego kodu na stronie Legimi.pl/jaworzno.

6. Kod należy zarejestrować do końca miesiąca, w którym został pobrany.

7. Kod upoważnia do korzystania z serwisu przez 30 dni od daty zarejestrowania.

8. Czytelnik może pobrać jeden kod aktywacyjny.

9. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące korzystania z platformy dostępne są na stronie: legimi.pl/jaworzno.

10. Kody na kolejny miesiąc wydawane są w Bibliotece, w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego.


Drukuj   E-mail