Legalis

Legalis jest największym i najbardziej kompletnym systemem informacji prawnej, stworzonym przez Wydawnictwo C. H. Beck. Specjaliści, opracowujący system, stale go rozwijają, oferując bezgraniczny dostęp do treści o tematyce prawniczej, co oznacza, że zainteresowani mogą korzystać z systemu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Informacje, dostępne online, poddawane są codziennej weryfikacji, dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony stały dostęp do najbardziej aktualnych wersji prawnych wiadomości. System Legalis posiada wersję sieciową, a także moduły specjalistyczne i komentarzowe, w których użytkownik znajdzie interesujące go treści. Baza Legalis zawiera przede wszystkim: pełne teksty aktów prawnych, które znajdują się m.in. w Dzienniku Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach urzędowych UE; aktualne orzecznictwo sądów (polskich i europejskich); zbiór wzorów pism, umów i formularzy (w formacie word) z objaśnieniami; bazę adresów instytucji publicznych; kalendarium, a także Polską Bibliografię Prawniczą PAN (obejmującą wszystkie wydawnictwa od 1970 roku).

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Systemu Legalis w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie!