Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Znajdujesz się na archiwalnej stronie

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 

Aktualny adres strony www.biblioteka.jaw.pl/start

  

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej jest Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jaworznie, Rynek Główny 17.
Monitoring  wizyjny stosowany jest  w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach, w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego.
Przetwarzanie odbywa się oparciu o:
- art.6 ust. 1 lit.f) RODO przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- przepis prawa 22 ²§ 1 ustawy kodeks pracy
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994)
Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej.
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie.
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 8 dni od momentu ich nagrania, chyba że stanowią dowód
w sprawie, to do czasu jej zakończenia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych:
Inspektor Ochrony Danych e mail , tel. 032 751 91 92 wew 2 221